Bestyrelse

Formand: Josefine Franck Bican, Lyngtoften 17

Kasserer: Anette Perch Valdorf-Hansen, Bygtoften 10

Bestyrelsesmedlem: Ole Roed Jensen, Lyngtoften 14

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Mortensen, Bygtoften 14

Bestyrelsesmedlem: Josefine B. Hemmingsen, Havretoften 30

Revisor: Kristian Hansen, Havretoften 23

Revisor: Dan Mungaard, Havretoften 10

Revisorsuppleant: Martin Mark Nielsen, Bygtoften 27

Bestyrelsessuppleant: Jane Mekawi, Lyngtoften 9

Bestyrelsessuppleant: Mia Kollits Staunsager, Bygtoften 16

Comments are closed.