Vedligeholdelse af fliser er fælles. Snerydning og beskæring af det grønne påhviler den enkelte husejer.