Hovedkabel på lofter, luftledninger samt kabler ud til Lystoftevej og Granparken er fælles.

Det er ikke tilladt at foretage ændringer på hovedkablet.