Vandledninger uden for grundgrænsen er kommunens.
Vandledninger fra grundgrænse ind i kældrene og frem til de enkelte stophaner er fælles.
Stophane og installationer efter denne er private.

Hovedledningen gennem husrækken i kælderen er en del af de fælles installationer. Det er ikke tilladt at ændre på de fælles installationer. Der skal være fri adgang til vandledningen mhp. reparationer og udskiftninger.