Vand

Vandledninger uden for grundgrænsen er kommunens.
Vandledninger fra grundgrænse ind i kældrene og frem til de enkelte stophaner er fælles.
Stophane og installationer efter denne er private.

Hovedledningen gennem husrækken i kælderen er en del af de fælles installationer. Det er ikke tilladt at ændre på de fælles installationer. Der skal være fri adgang til vandledningen mhp. reparationer og udskiftninger.

Comments are closed.