Formand: Bjarne Mortensen, Bygtoften 14

Kasserer: Anette Perch, Bygtoften 10

Bestyrelsesmedlem: Peter Clemmensen, Havretoften 21

Bestyrelsesmedlem: Kristian Hansen, Havretoften 23

Bestyrelsesmedlem: Mathias Bjerre, Lyngtoften 24

Bestyrelsessuppleant: Mia Kollits Staunsager, Bygtoften 16

Bestyrelsessuppleant: Louise Sørensen, Lyngtoften 8

Revisor: Janne Lauritsen, Havretoften 23

Revisor: Dan Mungaard, Havretoften 10

Revisorsuppleant: Lisbet Nielsen, Havretoften 8