Formand: Josefine Franck Bican, Lyngtoften 17

Kasserer: Anette Perch, Bygtoften 10

Bestyrelsesmedlem: Kim Sparre, Lyngtoften 9

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Mortensen, Bygtoften 14

Bestyrelsesmedlem: Mathias B. Jensen, Lyngtoften 24

Bestyrelsessuppleant: Mia Kollits Staunsager, Bygtoften 16

Bestyrelsessuppleant: Louise Sørensen, Lyngtoften 8

Revisor: Kristian Hansen, Havretoften 23

Revisor: Dan Mungaard, Havretoften 10

Revisorsuppleant: Peter Clemmensen, Havretoften 21