Bestyrelse

Formand: Josefine Franck Bican, Lyngtoften 17

Kasserer: Anette Perch, Bygtoften 10

Bestyrelsesmedlem: Ole Roed Jensen, Lyngtoften 14

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Mortensen, Bygtoften 14

Bestyrelsesmedlem: Mathias B. Jensen, Lyngtoften 24

Bestyrelsessuppleant:                                                       

Bestyrelsessuppleant: Anette Agerskov, Bygtoften 5

Revisor: Kristian Hansen, Havretoften 23

Revisor: Dan Mungaard, Havretoften 10

Revisorsuppleant: Mia Kollits Staunsager, Bygtoften 16

Comments are closed.