Kontingentet opkræves årligt i august måned ved omdeling af girokort.

Årskontingent er p.t. (2022) kr. 800,-