Hovedkloak i vejene er kommunens.
Hovedkloakledningerne inde i haverne, til og med tilslutningen til kommunal kloak, er fælles.
Stikledninger og kloaker i husene er private.