Hovedkloak i vejene er kommunens.
Hovedkloakledningerne inde i haverne, til og med tilslutningen til kommunal kloak, er fælles.
Stikledninger og kloaker i husene er private.

Kort over offentlige kloakker: Kommunekort.ltk.dk

Kort over egen kloak: WebLager Administration

Kommunens forsyningsselskab har vedligeholdelsen de tre af seks kloakledninger i vores område, som ligger i fortovene. I 2016 har Forsyningsselskabet har i disse tre betalt en gennemspuling og kloakfjernsyn som resulterede i, at forsyningsselskabet valgte at udføre en ret bekostelig plastikforing.

De tre andre ledninger ligger inde i haverne ved de ulige numre og skal vedligeholdes af grundejerforeningen. De er blevet spulet og gennemfotograferet på foreningens regning. Et par steder var der mindre skader på de gamle ledninger, som vi har fået repareret.

Bestyrelsen har ud fra kloakfirmaets rapport vurderet, at vores egne kloakledninger formentlig derefter godt kan holde en del år endnu uden bekostelig plastikforing, bl.a. fordi de jo ligger inde i haverne, hvor de ikke risikerer belastning fra tung kørende trafik, som ledningerne ude i fortovene.

Stikledningerne fra den gennemgående kloakledning og helt ind til husene tilhører de enkelte ejere. Vær opmærksom på, at en husforsikring, der indeholder dækning af skader på ”skjulte rør” også normalt vil kunne dække evt. skader på disse stikledninger. Jævnlig spuling af rørene forringer levetiden pga. det store tryk

Rottespærer på kloakledninger:

 

Interessetilkendegivelse for fjernvarme skal fjernes Interessetilkendegivelse for fjernvarme (bredeparken.dk)