Denne lille huskeseddel er en hjælp og vejledning til de ting du bør sætte dig ind i, inden du foretager en forandring af dit hus eller i din have. Som udgangspunkt er det altid en god ting, at have talt med sine naboer og indhente tilladelse hos kommunen.

Tjek lokalplanen, hvis du skal:

 • Skifte vinduer og yderdøre.
 • Forandre din facade.
 • Opsætte udendørslamper.
 • Male udendørs træværk.
 • Skifte tag.
 • Indsætte tagvinduer.
 • Bygge skur, opsætte drivhus.
 • Bygge carport.
 • Opføre plankeværk eller hegn.
 • Udskifte tagrende, opsætte solceller mv.
 • Reparere eller udskifte din udendørs trappe og dens gelænder.

Du skal indhente tilladelse af kommunen, hvis du skal:

 • Forandre din terrasse, det gælder højde såvel som bredde.
 • Bygge til.
 • Lave forandringer på dit hus eller niveauet i din have (gælder også terrasse), der enten ikke er beskrevet i lokalplanen, eller som du ønsker at udføre på en anden måde end beskrevet i lokalplanen.

Udover lokalplanen kan det være en god ide at tjekke efter i bygningsreglementet, hegnsloven og ikke mindst dine naboer og genboer. Et byggeri bliver som udgangspunkt ikke lovligt, fordi din nabo giver dig tilladelse.