Er man førstegangskøber kan der være mange ting, der kan virke overvældende og man husker måske ikke at få det hele ordnet eller også ved man det først, når man ser naboerne sende sigende blikke. Derfor har vi belært af egne erfaringer i Bestyrelsen fundet, at det kan være nyttigt, måske ikke bare for førstegangskøbere, men for alle, at få et par gode råd med på vejen.

  1. Adgangsvejene skal holdes. Renovationen og dine naboer skal kunne benytte bagstierne, hold derfor frit i 0,5 m brede op til 2 m højde fra midten af flisegangen. Sørg for at hækken og anden beplantning klippes og rabatten luges.
  2. Fortovene skal holdes rene og pæne og bevoksningen luges og beskæres.
  3. Sørg for, at din beplantning ind til naboen bliver beskåret. Snak evt. med naboen derom.
  4. Det er en rigtig god ide at rense tagrende og kloakker 1 gang årligt – det kan bl.a. modvirke utilsigtede oversvømmelser ved kraftige regnskyl.
  5. Om vinteren holdes fortov, bagsti og din halvdel af vejbanen fri for sne og is. Hjælp evt. din nabo, hvis denne er ældre eller besværet.
  6. Husk at lukke for vandet til den udendørs hane inden frosten går i gang.
  7. Man kan få fjernet sit haveaffald 1 gang om ugen, hvis man tilmelder sig ordningen. Sørg for ikke at bruge fortovet som opbevaring for din affaldsbeholder.
  8. Hvis du har en P-plads eller en carport, så brug den. Din bil har bedre af det, og det giver mere plads på vejen.
  9. Orienter dig altid i lokalplanen, hvis du skal foretage ændringer af hus og have.