Vejender og beplantningen om mod bagstien er fælles og passes af de enkelte vejlaug.