Bestyrelsesmøde 24. april 2012                               

Til stede: Dorte, Kevin, Anette, Ole og Josefine          Afbud: Kristian

 • Velkommen i bestyrelsen til Dorte og Kevin
 • Anette har sat sit hus til salg, hvorfor foreningen i fremtiden har brug for en kasserer.

Er der én, der har lyst, også selvom man ikke er medlem af bestyrelsen, så giv os besked. Regnskabet er ikke omfattende og du vil få en grund indføring af Anette. Vi laver en efterlysning på hjemmesiden.

 • I fremtiden skal foreningen have to konti: en med et mindre beløb til løbende regninger, og én til formuen. Til sidstnævnte skal der to underskrifter til (kasserer og formand) for at hæve penge på. Som det er i dag, er det alt for nemt og for fristende for svage sjæle at løbe med eller ”låne” af kassen.
 • Der skal laves et link på hjemmesiden med relevante oplysninger til ejendomsmæglere – så kan de finde alle de oplysninger de har brug for der (Josefine tager sig af det).
 • Josefine kontakter gartner mhp. beplantning for enden af Lyngtoften – stedsegrønt med farvespil, noget spiseligt og evt. noget med blomster.
 • Ved næste bestyrelsesmøde foretages markvandring med særlig fokus på fortovenes tilstand.
 • Fremover giver vi ikke støtte til forebyggende arbejde på fællesinstallationer – der skal være et regulært brud. Vi har som forening ikke økonomi til at udføre ikke akutte reparationer.
 • Ole laver en kort oversigt, der gør diverse regler og vedtægter mere overskuelige – både i forhold til lokalplan såvel som lovgivning, Oversigten er en service til nye (og gamle) beboere.
 • Vi får printet nogle velkomstfoldere og der er udpeget 3 velkomst-personer, til at byde  eventuelle nye beboere velkomne og give dem et eksemplar af vores velkomstfolder.

Velkomstpersonerne er: Dorthe – Bygtoften, Kevin – Havretoften og Ole – Lyngtoften.

Josefine sørger for print. Vi skal dog først have teksten helt på plads

 • Der er klippet hul i hegnet på Bygtoften – vil holder øje med sagen.
 • Der var bred enighed om, at overgå udelukkende til elektronisk kontakt med medlemmerne. Dem uden computer skal naturligvis stadigvæk have mulighed for at få indkaldelser og referater manuelt.

28/4-12 Josefine Franck Bican