Bestyrelsesmøde onsdag d. 15. maj 2013

Til stede: Annette, Dorte, Ole og Josefine

Afbud: Kevin, Kristian

  1. Vi skal følge op på beplantningen for enden af vejen. Umiddelbart ser det ud til at efeuen nok skal klare sig, men i hvert fald på Lyngtoften er vin og klatrehortensia nok gået ud. Vi skal være opmærksomme på dette og evt. plante nyt til efteråret.
  1. Ang. overholdelse af lokalplanen har der allerede været et par sager, hvor vi har henstillet beboerne at sikre sig, at det igangværende byggeri nu også overholder bestemmelserne. Vi var enige om at følge op på sagerne og om nødvendigt rette henvendelse til kommunen, hvis dette ikke bliver efterfulgt.
  1. Der i øjeblikket 5 huset til salg i foreningen – et på Bygtoften, to på hhv. Havretoften og Lyngtoften.
  1. Fine laver oplysninger til ejendomsmæglere til hjemmesiden, således at de kan finde mange af de oplysninger som de efterspørger der. Der var enighed om, at vi ikke udfylder skemaer for ejendomsmæglerne, der kan indhente oplysninger hos sælger. Vi forholder os hun til spørgsmål om eventuel restance.
  1. Ang. vedtægtsændringer, så rundsender formanden Kristians arbejde desangående ved indkaldelse til næste bestyrelsesmøde, således at vi kan gennemgå det der.
  1. Der skulle være store huller for enden af Bygtoften – vi ser på sagen og retter henvendelse til kommunen.
  1. Næste bestyrelsesmøde er i august.

Josefine Bican