Kloakspuling 25. eller 26.3.2013

Kloakspuling på mandag/tirsdag 25. + 26. marts 2013.

 I ugens løb (torsdag på Lyngtoften) blev denne seddel lagt i vore postkasser  – Klik her.

Bestyrelsen fik desangående henvendelse, og undertegnede fandt, at en så vigtig information var leveret på en ikke særlig hensigtsmæssig måde, da det ligner en af de mange reklamer, vi får fra lignende firmaer. Hertil kommer, at en så vigtig besked med så kort varsel for noget, der foregår midt i  påskeferien ikke er ønskværdig og kan give anledning til uro over, hvad man måtte vende hjem til efter bortrejse.

Efter at have taget kontakt med Lyngby Forsyning blev det aftalt, at spulingen vil foregå ved, at alle brønddæksler i vejen åbnes, og at der bliver spulet fra brønd til brønd i stedet for èn stor spuling. Der skulle ikke være kvalitetsmæssig forskel, men mulighed for indtrængning af kloakvand i husene skulle være formindsket betragteligt. Det vil blive tilstræbt at spulingen er overstået i løbet af mandagen.

Det blev også aftalt med Forsyningen, at de fremover tager kontakt med Bredeparkens Grundejerforening, således at vi kan aftale et ordentligt og informativt forløb ved lignende sager.

Fredag d. 22. marts 2013

Josefine Franck Bican

Formand for Bredeparkens Grundejerforening

This entry was posted in Orientering. Bookmark the permalink.

Comments are closed.