ORIENTERINGSMØDE
OM ARBEJDET MED EN LOKALPLAN FOR BREDEPARKEN

Torsdag den 12.03.09 KL. 18.30 – 19.30  (før generalforsamlingen)
I Lundtofte Kirkes sognegård

På sidste års generalforsamling blev der nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at undersøge muligheden for at få lavet en lokalplan for Bredeparken. Formålet med lokalplanen skulle være at bevare Bredeparken i sin nuværende form og få skabt klarhed omkring, hvad man som grundejer må og ikke må i fremtiden. Til dette arbejde blev der afsat 50.000,00 kr. Arbejdsgruppen består i dag af Ole Roed Jensen, Lyngtoften 14, og Søren Nielsen, Havretoften 11.

Den første henvendelse til Lyngby Tårbæk kommune i foråret 2008 fra arbejdsgruppen resulterede i et negativt svar. Kommunen var ikke interesseret i at lave en lokalplan for området, da vi ikke lå højt nok på deres prioriteringsliste.

Efterfølgende tog vi Cowi A/S ind som samarbejdspartner. Dette har bevirket at stemningen er vendt og som noget helt ekstraordinært har vi fået lov af kommunen til at fortsætte arbejdet med en lokalplan.

Vi skal nu alle i fællesskab i Grundejerforeningen finde frem til, hvad vores lokalplan skal indeholde.

Fra bestyrelsens og arbejdsgruppens side vil vi understrege, at en lokalplan kun er fremadrettet! Det vil sige at en lokalplan ikke kan kræve at man som grundejer skal ændre eksisterende lovlige forhold f.eks. ændre en tilbygning, så den stemmer overens med lokalplanen.

Vi ønsker at høre alle og håber at kunne samle Grundejerforeningens medlemmer bag en lokalplan, der beskytter de smukke huse og omgivelser vi bor i.

Forud for den årlige generalforsamling har vi derfor inviteret byplanlægger, Arkitekt MAA Hanne Klit Johansen fra Cowi A/S. Hun vil fremlægge nogle af de tanker vi indtil nu har drøftet og redegøre for det videre forløb hen mod en vedtagelse af en lokalplan.

Det vedlagte notat “Forslag til overordnet retningslinjer” et oplæg til lokalplanens indhold. Notatet vil blive gennemgået på mødet og efterfølgende drøftet.

Der vil ved slutningen af mødet blive mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Mødet varer en time og efter en kort pause starter den årlige generalforsamling.

Mvh.

Ole Roed Jensen / Søren Nielsen