Kort referat af orienteringsmøde vedr. lokalplan
afholdt d. 12 marts i Lundtofte Sognegård

Gennemgang af det udarbejdede lokalplanforslag ved arkitekt Hanne Klit Johansen fra Cowi.
Der henvises til det omdelte materiale.

Proceduren for udarbejdelse af lokalplanforslaget blev gennemgået som følger:

  • Alle kommentarer m.v. til det udarbejdede lokalforslag kan formidles til Bestyrelsen gennem hjemmesiden eller på anden vis. Indenfor en måneds tid fra d.d.
  • De forslag, der måtte komme, bliver indarbejdet af Cowi og efterfølgende lagt ud på hjemmesiden og distribueret til samtlige husstande
  • Herefter vil der igen være mulighed for at kommentere forslaget
  • Det endelige lokalplanforslag vil blive sendt til kommunen
  • Lokalplanforslaget vil blive sendt til offentlig høring
  • Lokalplanforslaget skal vedtages politisk
  • I hele perioden vil der blive lagt opdaterede informationer på hjemmesiden
  • Man er altid velkommen hos formanden såfremt man ønsker orientering om det, der står på hjemmesiden

Tidsperspektivet for hele processen forventes at være 4-5 måneder.

Referent Gitte Munch-Hansen (By 29)