Bredeparkens Grundejerforening 2002
           
RESULTATOPGØRELSE 1/1 – 31/12 2002  
      Udgifter Indtægter  
Kontingent 2001               42.000,00  
Kontingent 2002               36.660,00  
Renteindtægter                 2.379,61  
Indtægter ialt               81.039,61  
           
Ejendoms skatter, Vejafgift               9.990,00    
Forsikring                  816,25    
Generalforsamling og møder               3.837,50    
Fællesarealer        
Akutte rep. VVS               5.407,76    
Gebyrer        
Udgifter ialt             20.051,51    
           
Årets resultat               60.988,10  
           
           
BALANCE pr. 31/12-2002  
           
Kasse                  123,00    
Danske Bank, checkkonto               2.222,25    
Danske Bank, opsparing           123.180,62    
Danske Bank, erhverv             93.271,38    
Øre afrunding                    (0,06)    
Formue pr. 31/12-2001             157.809,09  
Årets resultat               60.988,10  
Balance           218.797,19         218.797,19  
           
Formue pr. 31/12-2002             218.797,19  
           
note 1:    
Kontingentet for 2001 blev først sendt ud til beboere i januar 2002    
Restancer pr. 18/02-2003:             3.660,00  
           
note 2:    
Restancer pr. 31/12-2002:             9.000,00  
5 kontingenter er betalt i 2003. Dvs. pr. 18/02-2003 13 ubetalte kontingenter (6.500,00 kr)
           
note 3:    
Akutte reperationer, kr. 5.407,76 er er betalt Feb. 2003  
           
           
           
Brede d. 15/2-03          
           
           
Thomas Schou   Stig Agger-Nielsen   Ib Laursen  
Kasserer   Revisor   Revisor