Bredeparkens Grundejerforening 2003  
             
RESULTATOPGØRELSE 1/1 – 31/12 2003    
      Udgifter Indtægter    
Restance kontingenter                 8.000,00    
Kontingent 2003               44.160,00    
Renteindtægter                 1.481,99    
Indtægter ialt               53.641,99    
             
Ejendoms skatter, Vejafgift             10.323,00      
Forsikring                  992,50      
Generalforsamling og møder               4.056,31      
Fællesarealer               4.278,75      
Akutte rep. VVS               1.019,06      
Gebyrer                  153,00      
Udgifter ialt             20.822,62      
             
Årets resultat               32.819,37    
             
             
BALANCE pr. 31/12-2003    
             
Kasse               2.061,63      
Danske Bank, checkkonto               1.142,19      
Danske Bank, opsparing           122.047,86      
Danske Bank, erhverv           126.364,88      
Øre afrunding                        –        
Formue pr. 31/12-2002             218.797,19    
Årets resultat               32.819,37    
Balance           251.616,56         251.616,56    
             
Formue pr. 31/12-2002             251.616,56    
             
       
       
             
             
             
Brede d. 17/3-04            
             
             
Thomas Schou   Stig Agger-Nielsen   Ib Laursen    
Kasserer   Revisor   Revisor