Til ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af ejendomme i Bredeparken.

Velkommen til nye beboere i Bredeparkens Grundejerforening. Nedenfor er svar på ofte stillede spørgsmål. Skrivelsen bliver fornyet løbende.

 1)     Grundejerforeningen

Der afholdes generalforsamling én gang årligt inden d. 15. marts. Her er samtidigt mulighed for, at træffe nye naboer, da der efter mødet bliver budt på lidt til ganen og halsen.

2)     Restancer – dvs. betaling af kontingent mm.

Kontingent er pt. på kr. 800,- pr år, der betales i august måned. For at få oplysninger om eventuelle restancer – henvendelse til Grundejerforeningens kasserer.

3)     Større investeringer

Der er pt. ingen planer om større investeringer.

4)     Lokalplan

Grundejerforeningen har i 2012 fået en lokalplan (lokalplan 222) – du kan finde den på foreningens hjemmeside.

5)     Fibernet

Der findes fibernet på alle vejene – fibernet bestilles hos et fibernetselskab (youSee, Fibia, Hiper m.fl.).

6)     Hjemmeside

På foreningens hjemmeside kan man finde oplysninger om fællesinstallationer, fælles materiel, en velkomstfolder til nye beboere, gode råd til samme og meget mere.

Referater fra generalforsamlinger

Regnskaber og budgetter